2005

2005

image
Messer  
Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Hammer  
Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Rot II  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Rot I  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Stuhl II  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
87 x 126 cm  
image
Stuhl I  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
87 x 126 cm  
image
Weite II  
Acryl auf Leinwand  
50 x 70 cm  
image
Weite I  
Acryl auf Leinwand  
50 x 70 cm  
image
Sehen IV  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
70 x 100 cm  
image
Sehen III  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
70 x 100 cm  
image
Sehen II  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
70 x 100 cm  
image
Sehen I  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
70 x 100 cm  
image
Winter IV  
Mischtechnik mit Öl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Winter III  
Mischtechnik mit Öl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Winter II  
Mischtechnik mit Öl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Winter I  
Mischtechnik mit Öl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Messer  
Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Hammer  
Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Rot II  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Rot I  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Stuhl II  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
87 x 126 cm  
image
Stuhl I  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
87 x 126 cm  
image
Weite II  
Acryl auf Leinwand  
50 x 70 cm  
image
Weite I  
Acryl auf Leinwand  
50 x 70 cm  
image
Sehen IV  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
70 x 100 cm  
image
Sehen III  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
70 x 100 cm  
image
Sehen II  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
70 x 100 cm  
image
Sehen I  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
70 x 100 cm  
image
Winter IV  
Mischtechnik mit Öl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Winter III  
Mischtechnik mit Öl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Winter II  
Mischtechnik mit Öl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Winter I  
Mischtechnik mit Öl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Messer  
Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Hammer  
Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Rot II  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Rot I  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Stuhl II  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
87 x 126 cm  
image
Stuhl I  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
87 x 126 cm  
image
Weite II  
Acryl auf Leinwand  
50 x 70 cm  
image
Weite I  
Acryl auf Leinwand  
50 x 70 cm  
image
Sehen IV  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
70 x 100 cm  
image
Sehen III  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
70 x 100 cm  
image
Sehen II  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
70 x 100 cm  
image
Sehen I  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
70 x 100 cm  
image
Winter IV  
Mischtechnik mit Öl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Winter III  
Mischtechnik mit Öl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Winter II  
Mischtechnik mit Öl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Winter I  
Mischtechnik mit Öl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Messer  
Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Hammer  
Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Rot II  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Rot I  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Stuhl II  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
87 x 126 cm  
image
Stuhl I  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
87 x 126 cm  
image
Weite II  
Acryl auf Leinwand  
50 x 70 cm  
image
Weite I  
Acryl auf Leinwand  
50 x 70 cm  
image
Sehen IV  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
70 x 100 cm  
image
Sehen III  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
70 x 100 cm  
image
Sehen II  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
70 x 100 cm  
image
Sehen I  
Mischtechnik mit Acryl auf Leinwand  
70 x 100 cm  
image
Winter IV  
Mischtechnik mit Öl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Winter III  
Mischtechnik mit Öl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Winter II  
Mischtechnik mit Öl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
Winter I  
Mischtechnik mit Öl auf Leinwand  
30 x 40 cm