2010

2010

image
On the run  
Acryl auf Leinwand  
24 x 18 cm  
image
Träumer  
Acryl auf Leinwand  
50 x 60 cm  
image
Schläfrig  
Acryl auf Leinwand  
40 x 40 cm  
image
Furious  
Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
going mad again  
Acryl auf Leinwand  
18 x 24 cm  
image
sometimes I feel like a ghost  
Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
going mad  
Acryl auf Leinwand  
18 x 24 cm  
image
Rats  
Acryl auf Leinwand  
2x 160 x 125 cm  
image
Knock out  
Acryl auf Leinwand  
24 x 30 cm  
image
Birken  
Acryl auf Leinwand  
85 x 100 cm  
image
Going absolutely nowhere  
Acryl auf Leinwand  
200 x 150 cm  
image
Festhalle  
Acryl auf Leinwand  
135 x 170 cm  
image
On the run  
Acryl auf Leinwand  
24 x 18 cm  
image
Träumer  
Acryl auf Leinwand  
50 x 60 cm  
image
Schläfrig  
Acryl auf Leinwand  
40 x 40 cm  
image
Furious  
Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
going mad again  
Acryl auf Leinwand  
18 x 24 cm  
image
sometimes I feel like a ghost  
Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
going mad  
Acryl auf Leinwand  
18 x 24 cm  
image
Rats  
Acryl auf Leinwand  
2x 160 x 125 cm  
image
Knock out  
Acryl auf Leinwand  
24 x 30 cm  
image
Birken  
Acryl auf Leinwand  
85 x 100 cm  
image
Going absolutely nowhere  
Acryl auf Leinwand  
200 x 150 cm  
image
Festhalle  
Acryl auf Leinwand  
135 x 170 cm  
image
On the run  
Acryl auf Leinwand  
24 x 18 cm  
image
Träumer  
Acryl auf Leinwand  
50 x 60 cm  
image
Schläfrig  
Acryl auf Leinwand  
40 x 40 cm  
image
Furious  
Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
going mad again  
Acryl auf Leinwand  
18 x 24 cm  
image
sometimes I feel like a ghost  
Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
going mad  
Acryl auf Leinwand  
18 x 24 cm  
image
Rats  
Acryl auf Leinwand  
2x 160 x 125 cm  
image
Knock out  
Acryl auf Leinwand  
24 x 30 cm  
image
Birken  
Acryl auf Leinwand  
85 x 100 cm  
image
Going absolutely nowhere  
Acryl auf Leinwand  
200 x 150 cm  
image
Festhalle  
Acryl auf Leinwand  
135 x 170 cm  
image
On the run  
Acryl auf Leinwand  
24 x 18 cm  
image
Träumer  
Acryl auf Leinwand  
50 x 60 cm  
image
Schläfrig  
Acryl auf Leinwand  
40 x 40 cm  
image
Furious  
Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
going mad again  
Acryl auf Leinwand  
18 x 24 cm  
image
sometimes I feel like a ghost  
Acryl auf Leinwand  
30 x 40 cm  
image
going mad  
Acryl auf Leinwand  
18 x 24 cm  
image
Rats  
Acryl auf Leinwand  
2x 160 x 125 cm  
image
Knock out  
Acryl auf Leinwand  
24 x 30 cm  
image
Birken  
Acryl auf Leinwand  
85 x 100 cm  
image
Going absolutely nowhere  
Acryl auf Leinwand  
200 x 150 cm  
image
Festhalle  
Acryl auf Leinwand  
135 x 170 cm